Komunikaty

  Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

2009-01-19 11:41:31 Od nas 

Drogi Kliencie! Z początkiem roku 2009 postanowiliśmy udostępnić Państwu własną stronę internetową. Stronę która w założeniach powinna stać się podstawowym źródłem informacji na temat Gminnej Gospodarki Odpadowej, oraz służyć poprawie wzajemnych relacji oraz jakości świadczonych usług. Dla Państwa jest to miejsce, gdzie można zgłosić swoje uwagi i opinie ( w menu "KONTAKT" ) w niekoniecznie formalny sposób. Dla Przedsiębiorstwa to cenne źródło informacji służące samodoskonaleniu na niwie zawodowej. Dla osób które zgłoszą konkretne pytanie lub problem - odpowiemy indywidualnie ( warunkiem jest podanie zwrotnego adresu internetowego w treści uwagi). W zakładce "KOMUNIKATY" postaramy się umieszczać najbardziej aktualne ogłoszenia, komunikaty i problemy dotyczące gospodarki odpadami. Z kolei w "DOKUMENTACH" możecie Państwo zapoznać się szczegółowo ze wszystkimi podstawami prawnymi regulującymi zbieranie i odbiór odpadów w Gminie Łobez. W tej zakładce zamieszczone są również informacje o tym jakie dokumenty należy przedstawić do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych. Zakładka "DZIAŁALNOŚĆ" - pokrótce przedstawia przekrój naszej oferty oraz zasady na jakich poszczególne usługi są świadczone. Udostępniając powyższą stronę - zachęcam do korzystania z niej i życzę zarówno Państwu (jak i sobie) twórczej współpracy i wzajemnej satysfakcji na trudnej drodze porządkowania gospodarki odpadami w gminie. Kazimierz Dzieżak Prezes Zarządu

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000037297, Kapitał Zakładowy 50.000zł