Komunikaty

  Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

2021-01-04 09:14:35 AKCJA ZIMA  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Łobzie informuje mieszkańców Gminy i Miasta Łobez , iż od 01 listopada 2020 roku wykonuje tylko zadania - ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim, Zadanie Łobez

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000037297, Kapitał Zakładowy 50.000zł