Komunikaty

  Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

2017-09-06 14:04:56 zbiórka selektywna w gminie 

Selektywna zbiórka w gminie. Większa liczba pojemników zwiększy koszty, ale niewiele poprawi. Kluczem jest dbałość o czystość frakcji i egzekwowanie obowiązków w pierwszej kolejności od mieszkańców, a nie gmin - Gminy mogą kontrolować selektywną zbiórkę, ale nigdy nie wyręczą w niej gospodarstw domowych. Część samorządów zaczyna to dostrzegać i wprowadza elementy monitoringu jakości oddawanych przez mieszkańców odpadów. Swoisty system „śledzenia” odpadów opracowały Kielce, które wykorzystując informacje z GPS-ów, RFID, wag oraz nagrania z kamer wiedz ... więcej

2017-01-26 07:30:58 Czy tylko mieszkańcy? 

Dominuje pogląd, że koszty tzw. rewolucji śmieciowej ponoszą mieszkańcy. Wprowadzono nową daninę publiczną, w powszechnej opinii wygórowaną, która ma być źródłem finansowania systemu. I wmawia się społeczeństwu, niestety skutecznie, że to wina przedsiębiorców, którzy oferują wysokie ceny w przetargach, co przekłada się na wysokość stawki dla mieszkańca. Znów zatem winni pazerni „śmieciarze”! Tymczasem nasza sytuacja staje się nie do pozazdroszczenia. Wymagania ustawodawcy co do standardów gospodarki odpadami rosną. Chcąc przetrwać w jakikolwiek sposób, ... więcej

2016-03-02 12:09:31 kontrole segregacji odpadów 

Gminy coraz częściej sprawdzają, czy mieszkańcy rzeczywiście segregują śmieci, tak jak zadeklarowali. Ci, którzy tego nie robią, dostaną najpierw ostrzeżenie, a później zapłacą nawet dwa razy więcej. Władze gmin mają dość bałaganu w koszach przy odbiorze śmieci i zapowiadają zdecydowane działania. Urzędy wychodzą z założenia, że lepiej działać prewencyjnie. Przykładem jest gmina Gorzkowice w powiecie piotrkowskim, która ostrzega mieszkańców, że osoby, które zadeklarowały segregację śmieci, a tego nie robią, muszą liczyć się z konsekwencjami. Rozpocz ... więcej

2016-02-05 12:00:59 wystawiać pojemniki ? 

Gmina ma prawo, a nawet obowiązek, ustalić nie tylko sposób rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, ale i obowiązki właściciela związane z ich opróżnianiem. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zapadł 2 lutego 2016 r. Badana przez sąd sprawa dotyczyła skargi Aleksandry M. na uchwalony przez Radę Miejską w Trzemesznie regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. A konkretnie na postanowienie regulaminu nakazującego właścicielom nieruchomości takie rozmieszczenie pojemników na śmieci, aby firma odbieraj ... więcej

2016-01-11 14:28:46 Może być drożej ? 

Zakaz składowania odpadów może uderzyć w finanse samorządów, które się do tego nie przygotowały. I w portfele mieszkańców Składowanie to najprostsza i najtańsza metoda pozbywania się odpadów. Od stycznia 2016 r. wchodzi jednak w życie zakaz składowania odpadów wysokokalorycznych i osadów ściekowych, których ciepło spalania przekracza 6 MJ/kg (megadżuli na kilogram). Może się nie udać wszystkiego przetworzyć i samorządy będą płaciły kary. Mogą też wzrosnąć ceny za odbiór śmieci od mieszkańców. Spore kary Kryteria składowania określa rozporządzenie m ... więcej

2015-12-23 09:51:42 co nie jest odpadem komunalnym 

Odpady komunalne wytwarzane przez firmy Obowiązujące od przeszło dwóch lat przepisy znowelizowanej Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DzU z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm. – u.c.p.g.) nie wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przyniosły korzyści. U wielu z nich od lat funkcjonował bowiem kompleksowy system zagospodarowania odpadów przemysłowych i komunalnych. Jednak „rewolucja odpadowa” wiele zmieniła w tym zakresie. Na podstawie art. 6c ust. 2 u.c.p.g. rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt ... więcej

2009-01-19 11:41:31 Od nas 

Drogi Kliencie! Z początkiem roku 2009 postanowiliśmy udostępnić Państwu własną stronę internetową. Stronę która w założeniach powinna stać się podstawowym źródłem informacji na temat Gminnej Gospodarki Odpadowej, oraz służyć poprawie wzajemnych relacji oraz jakości świadczonych usług. Dla Państwa jest to miejsce, gdzie można zgłosić swoje uwagi i opinie ( w menu "KONTAKT" ) w niekoniecznie formalny sposób. Dla Przedsiębiorstwa to cenne źródło informacji służące samodoskonaleniu na niwie zawodowej. Dla osób które zgłoszą konkretne pytani ... więcej

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000037297, Kapitał Zakładowy 50.000zł