Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie:
Lipiec - Grudzień 2023
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000037297,Kapitał Zakładowy 50.000zł