Komunikaty

  Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

2020-04-30 13:36:46 OTWARCIE _ PSZOK 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Łobzie informuje, iż od 05.05.2020 r. ponownie zostanie otwarty PSZOK w Prusinowie . PSZOK będzie czynny pięć dni w tygodniu : - od wtorku do piątku w godzinach 9.00 do 17.00 - w sobotę w godzinach od 8.00 do 16.00

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000037297, Kapitał Zakładowy 50.000zł